کارت ویزیت

کارت ویزیت بعد از لوگو مهمترین ابزار تبلیغاتی ای است که هویت و اعتبار یک کسب و کار را نشان می دهد. هر چقدر کارت ویزیت شما خاص تر طراحی و اجرا شده باشد؛ ناخداگاه اعتبار و اُبهت بیشتری را در ذهن مخاطب خود ایجاد می کنید! آن هم با سرعتی در حد چند ثانیه!
در قسمت زیر، تمامی انواع چاپ کارت ویزیت و طرح های آماده ی کارت ویزیت، به نمایش گذاشته شده است. در صفحه ی مربوط به هر کارت ویزیت، فیلم بررسی دقیق آن کارت ویزیت قرار داده شده است و از این رو، اگر برای بار اول است که هر کدام از این کارت ویزیت ها را می بینید، یک ذهنیت کامل از کارت ویزیتی سفارش خود ذهنیت کاملی پیدا خواهید کرد.